Známé české osobnosti podpořily organizaci SIRIRI

Nezisková organizace SIRIRI si svou rozvojovou a humanitární pomocí získala uznání osobností jako je biskup Václav Malý, ekonom Tomáš Sedláček, profesor Jan Sokol nebo bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer.

Organizace SIRIRI již čtyři roky z České republiky pomáhá nejpotřebnějším v Africe. Svými rozvojovými i humanitárními projekty ve Středoafrické republice i svou osvětovou činností v ČR si získala uznání mnoha lidí. V průběhu října a listopadu 2010 se SIRIRI rozhodla oslovit několik svých příznivců z řad známých osobností s prosbou, aby jí podporu vyjádřili veřejně.

Pavel Fischer, bývalý velvyslanec ČR ve Francii se SIRIRI spolupracoval již dříve na úspěšném dokončení projektu Brýle pro Afriku. Jako člověk, který se přímo podílel na práci této neziskové organizace, jí vyjádřil podporu mimo jiné slovy: „Na tu zkušenost jen tak nezapomenu. Projekt Brýle pro Afriku totiž přispěl k dobrému jménu České republiky v zahraničí.“

Biskup Václav Malý ví o práci SIRIRI již delší dobu a neváhal se k ní i přihlásit: „pokládám činnost i způsob pomoci SIRIRI za chvályhodnou iniciativu, která si zaslouží nejen větší pozornost, ale především morální i materiální podporu. Je nepatetickou solidaritou s nejpotřebnějšími, která činí náš svět lidštějším.“
Známý akademik profesor Jan Sokol ze své iniciativy zajistil SIRIRI podporu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, s níž organizace nyní spolupracuje.

„Dospělost neznamená jen prosazování vlastních svobod a nároků, ale začíná teprve tam, kde se člověk začne hlásit i ke své odpovědnosti. Oficiální „rozvojová pomoc“, kterou bohaté státy tak opatrně poskytují těm chudším a chudým, by neměla velký význam, kdyby ji nedoprovázel tento lidský zájem poznávat a pomáhat.“

„Jsem rád za organizace, které se snaží co nejefektivněji přispět k rozvoji chudých zemí. SIRIRI, která pracuje ve Středoafrické republice, k takovým organizacím rozhodně patří. Hrdinství této organizace spočívá ve vytrvalosti a promyšleném přístupu,“ vyjádřil se k činnosti organizace ekonom Tomáš Sedláček. „Organizace SIRIRI má moji podporu,“ dodal.

Ředitel organizace, Jan Böhm je podporou těchto významných osobností potěšen. „Jsme vděčni za bezvýhradnou podporu, kterou nám tito lidé  vyjádřili. Ještě více mě utvrzuje v tom, že to, co děláme, je prospěšné ve všech ohledech.“

SIRIRI je nezisková organizace, jež pomáhá „dárcovským sirotkům“ –  zemím, které leží mimo zájem oficiální pomoci, ale bez pomoci „zvenčí“ se neobejdou. V této chvíli se SIRIRI soustředí na pomoc ve Středoafrické republice, hlavním cílem jejích projektů je výsledná nezávislost zdejších obyvatel na pomoci zvenčí. Pomáhá místním lidem „postavit se na vlastní nohy“, díky spojení se spolehlivými partnery na místě se to opravdu daří.

Celé citace všech osobností najdete na www.siriri.org v sekci Podporují nás.

Více informací najdete na www.siriri.org