Obchodní centrum Nový Smíchov

Stavba Obchodního centra Nový Smíchov nahradila tovární haly bývalé Ringhofferovy továrny, pozdější Tatra ČKD na Smíchově. Urbanistické řešení spočívá v navázání na stávající městskou strukturu Smíchova a rozkládá se mezi ulicemi Plzeňská, Nová Radlická, Kartouzská a Štefánikova.

Stavba Obchodního centra Nový Smíchov nahradila tovární haly bývalé Ringhofferovy továrny, pozdější Tatra ČKD na Smíchově. Urbanistické řešení spočívá v navázání na stávající městskou strukturu Smíchova a rozkládá se mezi ulicemi Plzeňská, Nová Radlická, Kartouzská a Štefánikova.

Původní továrna tvořila uzavřený areál velikosti několika bloků. Hlavní pasáž Obchodního centra o délce 200 m doplňuje místní uliční síť. Příčná pasáž vedoucí ze Štefánikovy ulice tvoří nové spojení přes terasu ve druhém patře a po nové lávce přes Kartouzskou ulici na vrch Sacré Coeur. Rozsah projektu a jeho náplň odpovídá předměstským obchodním centrům s hypermarketem, obchody, butiky, multikinem, restauracemi a rychlým občerstvením s tím rozdílem, že toto centrum se podařilo integrovat do městské struktury v podstatě v samém centru Prahy, a to se svými negativními (dopravní zatížení) i pozitivními (neodlévání obchodu a zábavy na okraje Prahy, dostupnost MHD a posílení významu centra města) důsledky.

V ulicích byl záměr rozčlenit stavbu do více typů fasád a objemů odpovídajících měřítku a významu místa. Konstrukční systém tvoří železobetonový monolitický skelet s rastrem sloupů 12,5x 7,5 m v podzemních podlažích a 12,5x15m v nadzemních podlažích. Konstrukce multikina je z ocelových válcovaných profilů. Centrum má tři podzemní podlaží s garážemi pro 2500 automobilů tři nadzemní podlaží s obchodními galeriemi. Střecha ve třetím podlaží je po celé své délce prosklená a skrývá se pod ní 150 obchodů, dvoupatrový hypermarket a multiplex s 12 sály.

http://www.novysmichov.eu