Krizová legislativní opatření se dotknou i sólo rodičů

Osamělí rodiče s malými dětmi patří v České republice ke skupině nejobtížněji dlouhodobě a opakovaně shánějící práci. Tuto situaci ještě v současné době zhoršuje ekonomická krize, projevující se na pracovním trhu propouštěním zaměstnanců a nedostatkem volných pracovních míst. Plánovaná úsporná legislativní opatření se také výrazně dotknou sólo rodičů.

Osamělí rodiče s malými dětmi patří v České republice ke skupině nejobtížněji dlouhodobě a opakovaně shánějící práci. Tuto situaci ještě v současné době zhoršuje ekonomická krize, projevující se na pracovním trhu propouštěním zaměstnanců a nedostatkem volných pracovních míst. Plánovaná úsporná legislativní opatření se také výrazně dotknou sólo rodičů. V obtížné situaci se jim snaží pomoci společnost APERIO pořádáním bezplatných víkendových seminářů, zaměřených na vstup do práce.

Navrhované legislativní změny v současné podobě pravděpodobně ovlivní zaměstnatelnost a finanční situaci rodičů, vychovávajících své děti bez partnera.

Jedná se především o snížení rodičovského příspěvku, dále o zrušení sociálního příplatku, změny týkající se podpory v nezaměstnanosti a v neposlední řadě změny, zaměřené na OSVČ. U rodičovského příspěvku, snížení částek při čtyřleté variantě čerpání zhorší finanční situaci mnoha sólo rodičů s malými dětmi, kteří jsou na tento příspěvek často odkázáni, vzhledem k nedostatku služeb péče o nejmenší děti.

Dávka - sociální příplatek, určená pro rodiny s dětmi v případě, že jejich příjmy nepřesahují dvojnásobek životního minima, je nezaměstnanými sólo rodiči malých dětí využívána v krizových situacích. Např. rodina nemá příjem z důvodu nezaměstnanosti pečujícího rodiče a druhý rodič neplatí výživné. Po jejím zrušení zůstanou těmto rodinám pouze dávky pomoci v hmotné nouzi, které mají svá úskalí. Záleží totiž na jednotlivém úředníkovi, zda uzná osobu za potřebnou, takže ve výsledku neexistuje žádná jistota, že sólo rodič částku dostane a v jaké výši. U podpory v nezaměstnanosti bude výraznou změnou pro sólo rodiče zrušení možnosti přivýdělku do výše 4000 Kč měsíčně. Doposud velká část rodičů malých dětí řešila svoji těžkou finanční situaci v období nezaměstnanosti alespoň částečným přivýdělkem. Toto opatření zřejmě povede k větší závislosti na sociálních dávkách.

Pozitivním opatřením by mohl být plánovaný překlenovací příspěvek 29000 Kč do začátku podnikání, který by mohl rozšířit řady podnikajících sólo rodičů. I v tomto případě však budou tito rodiče zvažovat, zda s podnikáním začít, např. s ohledem na neexistenci ošetřovného v případě nemoci dítěte, nebo nároku na nemocenské až od 22. dne nemoci (další plánovaná změna).

Společnost APERIO se skupině sólo rodičů snaží nabídnout v současné nelehké situaci různé služby. „Sólo rodiče a práce“ se jmenuje projekt zaměřený na návrat do práce a na rozvíjení základních dovedností, které pomohou najít zaměstnání nebo začít samostatně podnikat.

Pokud si rodič chce vylepšit svou pozici na pracovním trhu, může využít mimořádné šance a přihlásit se na poslední bezplatný seminář Aperia. Semináře se konají v krásném prostředí Toulcova dvora v Praze 10 - ubytování, strava, hlídání dětí, výuka i pomůcky jsou účastnicím a účastníkům poskytnuty zcela zdarma. Maximální počet míst v kurzu je 15, takže každý bude moci využít individuálních rad a pomoci zkušených lektorů a prakticky si pod jejich dohledem vyzkoušet sebeprezentaci, sestavování životopisu, motivačního dopisu a mnoho dalších dovedností. Navíc získá i cenné právnické tipy a rady psychologů, které pomohou bránit se stresu, získat zdravé sebevědomí a vyřešit otazníky spojené s výchovou dětí.

Na všechny kurzy se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek: www.aperio.cz a poslední seminář se koná již 13. - 14.11. v Praze.