Základní umělecká škola

Škola se nachází proti vile PORTHEIMKA a kostelu Sv. Václava na Smíchově, Metro trasa B – stanice Anděl. Výstup z metra směr Obchodní centrum Nový Smíchov. Tramvaj č. 6,9,12,20,4,7,10

Škola se nachází proti vile PORTHEIMKA a kostelu Sv. Václava na Smíchově, Metro trasa B – stanice Anděl. Výstup z metra směr Obchodní centrum Nový Smíchov. Tramvaj č. 6,9,12,20,4,7,10

VZDĚLÁVACÍ  KONCEPCE:
Podporujeme v dětech smysl pro řád, harmonii a svobodnou kreativitu.
Usilujeme o komplexnost, soustavnost a vytrvalost při vzdělávání.
Vytváříme maximální podmínky pro to, aby každý žák dosáhl svého maxima.
Připravujeme žáky pro studium na školách vyššího typu, ale i k zájmové činnosti.
Snažíme se o to, abychom vychovávali kulturní posluchače hudby, vnímavé pozorovatele a uživatele krásného světa umění.

VYUČOVANÉ  OBORY:

Hudební obor
Hudební obor nabízí výuku ve hře na smyčcové, dechové a bicí nástroje, dále hru na klavír, kytaru a akordeon, sólový i sborový zpěv, komorní, souborovou a orchestrální hru, jazzovou interpretaci (klavír, zpěv, el. kytara, baskytara, saxofon) a skladbu. Učitelé a žáci hudebního oboru se zapojují do společných uměleckých projektů s pedagogy tanečního a výtvarného oboru.

Taneční obor
Taneční obor nabízí pro předškolní děti hudebně pohybovou průpravu. V základním studiu pak současný, klasický a lidový tanec. Od 2. ročníku žáci působí ve folklorním souboru Jaro, jehož umělecká vedoucí MgA. Živana Vajsarová čerpá většinou ze sběratelské a publikační činnosti svého otce prof. Františka Bonuše.

Výtvarný obor
Výtvarný obor má k dispozici vše, co by měl mít kvalitní výtvarný ateliér. Vedle standardních pomůcek pro klasickou tvorbu je zde i počítačová učebna umožňující práci s profesionálními grafickými programy i s internetem. Žáci se při výuce nových médií učí používat digitální technologie ke grafické či animační tvorbě a jejich prezentaci prostřednictvím webu. Jako jedna z mála ZUŠ poskytujeme výuku figurální kresby, kdy 2x týdně mají žáci možnost procvičovat kresbu postavy a portrétu. Tato výtvarná disciplína je důležitá pro všechny, kteří se chystají na studium v uměleckých školách typu AVU, VŠUP či FAVU. Figurální kresbu přicházejí studovat nejen žáci středních škol, ale i dospělí.

www. zusart.cz