Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

Každý člověk je individualita, má své jedinečné vlastnosti, postoje, názory a potřeby. Tyto lidské potřeby nejsou neměnné. V průběhu života se vyvíjí a kultivují, a to zejména v době nemoci. Po uzdravení nemocného je nezbytné vedle medikamentů, léčebných procedur a zákroků i uspokojení sociálních potřeb.

Každý člověk je individualita, má své jedinečné vlastnosti, postoje, názory a potřeby. Tyto lidské potřeby nejsou neměnné. V průběhu života se vyvíjí a kultivují, a to zejména v době nemoci. Po uzdravení nemocného je nezbytné vedle medikamentů, léčebných procedur a zákroků i uspokojení sociálních potřeb. Ve svém životě se dostáváme do obtížné životní situace, kdy si nemůžeme pomoci sami a jsme odkázáni na pomoc druhé osoby.

Ráda Vám představuji přehled služeb, který Vám nabízí Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Přehled služeb Vám pomůže orientovat se v široké nabídce úkonů, které ve své činnosti máme. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 poskytuje pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, pobyt v domě sociálních služeb, pobyty v denním stacionáři, informace na lince sociální pomoci, internet pro seniory a služby ve střediscích osobní hygieny. Současně s nabídkou služeb jsou Vám k dispozici zaměstnanci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, kteří profesionálně poradí a pomohou.

http://www.csop5.cz/