Letos proběhne další královský průvod z Prahy na Karlštejn

Letos 4. a 5. června se již popáté vydá z Prahy na Karlštejn historický průvod císaře Karla IV. a jeho dvořanů. Pochod, s každoroční účastí více než 30 tisíců návštěvníků, zaštítí starosta MČ Praha 5 MUDr. Radek Klíma.

Císařský průvod se o prvním červnovém víkendu vydá s korunovačními klenoty od katedrály sv. Víta na Pražském hradě na Karlštejn. Městskou částí Praha 5 tak dvořané projdou v sobotu 4. 6. Součástí průvodu bude i rytíř reprezentující MČ Praha 5. Akce je rekonstrukcí skutečné historické události, tedy návratu korunovačních klenotů z hlavního města po jejich vystavení věřícím a poutníkům z celé Evropy.

Lidé budou moci během dvou dnů potkat na zmíněné trase císaře s družinou, shlédnout rytířská klání, koncerty, středověké slavnosti, košíkářské trhy a na nádvoří dobřichoveckého zámku vidět muzikálové představení Noc na Karlštejně.

Úplnou novinkou letošního ročníku bude Rytířský turnaj, který se odehraje v neděli 5. června odpoledne na louce u mostu v obci Karlštejn. Profesionálové šermu a kaskadéři, z nichž většina účinkovala v českých i zahraničních filmech, změří své síly v jezdeckých schopnostech i v šermu. Každý rytíř bude zastupovat jednu obec a vítěz soutěže vybojuje pro své město nebo obec privilegium, aby jeho či její zástava byla vyvěšena po celý rok na hradě Karlštejn jako symbol, že klenoty jsou pod ochranou této obce.

Ke shlédnutí budou i další novinky, více informací o nich naleznete na www.kralovskypruvod.eu

www.praha5.cz