Nastupuje Vaše dítě po prázdninách do školy či školky?

Jak ho na to připravit, tak aby ho tato nová zkušenost posílila….Po prázdninách se Vaše dítě setká s nároky předškolního/školního systému, který po něm bude požadovat prokázání určitého výkonu. Čeká ho seznámení se s učitelskou autoritou a budování si místa mezi vrstevníky. Všechny tyto skutečnosti mohou podlomit, ale také posílit jeho psychickou odolnost.

První střety s okolní realitou u dětí přichází již v batolecím věku (např. střety s vrstevníky na pískovišti apod.), tomto věku můžeme dítěti ještě snadno pomoct, ale jak ho připravit na složitější situace, které ho čekají teď?
Psychická odolnost dítěte prochází vývojem, jehož pochopení nám pomůže při volbě správné strategie, jak ji posilovat nebo minimálně nepodrývat. Odolnost přitom významně souvisí se schopností důvěřovat svým schopnostem. Tato důvěra umožní, že dítě bude považovat určité cíle za dosažitelné, i když bude cestou nutné překonat určité překážky.
V předškolním věku si již dítě dávno uvědomuje, že právě ono samo může svým konáním ovlivňovat své prostředí. A právě v tomto věku začíná své působení na okolí hodnotit a uvědomovat si své úspěchy či neúspěchy, přesto má však stále nesmírnou chuť zkoušet nové věci, neboť díky svému optimistickému pohledu na svět jsou pro něj všechny cíle, pokud se bude snažit, dosažitelné. Mezi třetí a šestou třídou se však pohled na své schopnosti mění. Na rozdíl od předchozí etapy již žáci začínají obtížnost úkolů vztahovat ke svým schopnostem a začínají se realisticky hodnotit. Tento realismus se zvláště u méně úspěšných žáků může projevit ztrátou motivace k učení.
Právě v tomto stádiu vývoje dítěte je důležitá kvalitní proměna přesvědčení o vlastní účinnosti, vyjasnění vlastní identity a ustálení sebevědomí mladého člověka. Pokud k takové zdárné proměně nedojde, lidé pak často podléhají nárokům, které jsou na ně kladeny nebo si naopak zachovají pocit, že všechno zvládnou a stresují se množstvím úkolů, které si sami „naložili“. 
Jak ale v dnešní době vychovat zdravě sebevědomého jedince? Nejdůležitějšími průvodci na cestě za úspěšným sebevědomím jsou rodiče. Právě na nich a jejich přístupu záleží, jak dítě bude moci uskutečnit své sny a cíle. Vědí však rodiče, jak vychovat psychicky odolné dítě?

Občanské sdružení APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, spolu s PhDr. Simonou Hoskovcovou, PhD., vás k tomuto tématu zvou na přednášku „Jak připravit dítě na krize všedního dne“. Jak na to zjistíte nejen formou přednášky, ale také si prakticky vyzkoušíte aktivity, které pak můžete přenést i do hry s dětmi. A zdravě sebevědomé dítě za to jistě stojí.

PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA KRIZE VŠEDNÍHO DNE KDY: 7. června 2011  10:00 – 11:30
KDE: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

Lektorka: PhDr. Hoskovcová Simona, Ph.D.
Psycholožka, pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte. Školí učitelky a učitele mateřských i základních škol, poskytuje psychologické poradenství a píše o psychologii dítěte Autorka knihy: “Výchova k psychické odolnosti “