Výší 2 590 mil. Kč podpořila Praha 5 vzdělávání a sport

V roce 2010 poskytlo minulé vedení MČ Praha 5 na podporu sportu, vzdělávání a volnočasové aktivity grantové dary ve výši 2 590 mil. Kč. Na svém 12. zasedání dne 5.4.2011 se současní radní seznámili s vyúčtováním těchto darů.

Přes 1,6 milionu korun získali sportovní kluby jako například SK Motorlet Praha (400 tisíc Kč za účelem zaplacení energií), tenisový klub VŠ (250 tisíc korun na úhradu části provozních nákladů) nebo RC Tatra Smíchov (350 tis. Kč na sportovní vybavení). Finanční podporu v oblasti sportu získalo 10 sportovních klubů.

Nejvíce peněz od minulého vedení radnice získal fotbalový klub Zlíchov, který obdržel 3 granty v hodnotě 390 tisíc korun na pronájem hal, přípravu areálu a zavlažování hřiště. Se žádostmi o peněžní podporu uspěly také základní školy Nepomucká, Podbělohorská, Plzeňská, FZŠ Drtinova a FZŠ Barrandov II. Celkově dostala školská zařízení finanční podporu ve výši 414 tisíc Kč. Atletický klub Sparta Praha ale grant ve výši 39 tisíc korun na tréninkový materiál navrátil, protože plánovaný projekt nerealizoval.

V rámci programu Volný čas dětí a mládeže poskytla městská část 365 tisíc Kč. Po 100 tisících obdržely také základní školy  Weberova a U Santošky na dopravu žáků a studentů na prezentace a soutěže ve státech EU.

www.praha5.cz