VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU „ANGLIČTINA AKTIVNĚ“

Jazyková škola Channel Crossings již potřetí testovala žáky základních škol v rámci projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ. Výsledky třetího testování žáků 2. stupně ZŠ v anglickém jazyce splnily očekávání týmu metodiků jazykové školy Channel Crossings. „Výstup z testování potvrdil trend prohlubujícího se rozdílu mezi žáky pracujícími s novými výukovými brožurami a žáky z kontrolních skupin, kteří pokračují v běžné výuce,“ uvedl Vítězslav Bican, ředitel jazykové školy Channel Crossings.

Třetího písemného testování se zúčastnilo 1.107 žáků, z toho 255 žáků bylo také prozkoušeno v mluveném a volném písemném projevu. Celkový průměrný výsledek se oproti předchozímu testování zlepšil o tři procentní body na 43 % a žáci se tak zařadili do jazykové úrovně „Borec“, kdy se sice ještě dopouštějí chyb, ale jsou již schopni v anglickém jazyce komunikovat. Při dosažení 71 a více procent v auditovém testu se pak již žáci budou schopni připravit na zkoušku KET. Po vstupním testování měli žáci, kteří následně začali pracovat s první brožurou, 1% náskok před žáky z kontrolních skupin, nyní jsou lepší o celá 4 %.

Výsledky jednotlivých škol, skupin i žáků vykazovaly velmi významné rozdíly. Pro zajímavost například průměrné výsledky jednotlivých škol se pohybovaly mezi 32 % a 55 %. Nejslabší výkon jednotlivých žáků v online písemném testu byl 10 %, naopak nejvyšší výsledek činil až 93 %! „Mluvený a volný písemný projev nadále zůstává na nižší úrovni, avšak při ústních auditech na třech vybraných školách jsme u většiny žáků zaznamenali významný posun vpřed,“ uvádí Vítězslav Bican.
 
Cílem projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ je seznámit žáky s novými možnostmi a způsoby, jak se učit anglický jazyk zajímavou a nevšední formou. Díky práci s novými výukovými materiály si žáci ověří, že škola nemusí být vždycky nuda. Součástí projektu jsou metodické semináře pro učitele, kteří získají rovněž finanční odměnu za práci s novými materiály ve výuce. Důraz je kladen také na zjišťování a sledování pokroku žáků prostřednictvím průběžně zařazovaného testování znalostí a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
 
Podrobné informace o výsledcích testování najdete na webových stránkách: