Vývoj specializovaného software pro mediální oblast

Firma Prodata Praha, spol. s r.o., byla založena 1.12.1991 a do poloviny roku 1993 byla orientována převážně na německý trh. Naše produkty byly vytvářeny částečně v ČR a částečně v SRN a byly prodávány německými firmami zahraničním zákazníkům. Od druhé poloviny roku 1993 se firma zaměřuje především na český trh.

Firma Prodata Praha, spol. s r.o., byla založena 1.12.1991 a do poloviny roku 1993 byla orientována převážně na německý trh. Naše produkty byly vytvářeny částečně v ČR a částečně v SRN a byly prodávány německými firmami zahraničním zákazníkům. Od druhé poloviny roku 1993 se firma zaměřuje především na český trh.
Od roku 1993 se převážně zabýváme vývojem specializovaného software pro mediální oblast. Postupně byly realizovány projekty Mediálka (systém inzerce pro mediální agentury), ASP (předplatné pro periodika), AboMarket (marketingová nadstavba pro klienty distribučních firem), Média IQ (systém inzerce pro vydavatelstvích a mediální zastoupení) a Kinoreklama (kinoreklama a TV reklama). Produkty byly implementovány i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko).
Vyvíjeli jsme ale i řadu ekonomických agend (evidence, fakturace, odbyt, doprava, pozemky, drobný majetek, účetnictví, sklady, mzdy, podniková záložna), speciálních aplikací (evidence auditorů, sbírka účetních souvztažností, deduplikátor, semaforky, forms) a dále úspěšný histopatologický program WinZis.
Další oblastí, které se nyní hodně věnujeme, je Business Intelligence a podnikový reporting. Naše řešení jsou postavená na produktech firmy Microsoft.
Jsme integračním partnerem firmy LCS (ERP systém Hélios Orange) a partnerem firmy Sprinx (Sprinx CRM) a pro tyto produkty poskytujeme integrační a konzultační služby.
Vedle obecných řešení kontinuálně pracujeme i na zakázkách pro tuzemské a zahraniční společnosti, především z oblasti automobilového a stavebního průmyslu.
Na vývoji produktů pracuje 5 kmenových pracovníků a externisté.