Sólo rodiče u nás a v Evropě

Sólo rodiče s malými dětmi tvoří v současnosti v EU přes 15% domácností a jejich podíl neustále stoupá. Stejný trend je i v České republice a proto společnost APERIO, jako jedna z mála, již několik let pomáhá sólo rodičům - matkám i otcům. V letošním roce přišla v rámci Evrospkého roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení s projektem „Sólo rodiče a práce“.

Sólo rodiče s malými dětmi tvoří v současnosti v EU přes 15% domácností  a jejich podíl neustále stoupá. Stejný trend je i v České republice a proto společnost APERIO, jako jedna z mála, již několik let pomáhá sólo rodičům - matkám i otcům. V letošním roce přišla v rámci Evrospkého roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení s projektem „Sólo rodiče a práce“. Projekt nabízí interaktivní bezplatné semináře a webináře (on-line semináře) zaměřené na vstup  sólo rodičů do práce.

Sólo rodiče (single parents) jsou lidé, vychovávající své děti bez partnera, přičemž do této skupiny spadají i lidé s dětmi ve střídavé péči. Rozhodující je, že v rodině chybí fyzická přítomnost a pomoc druhého rodiče.

Situace v Evropě a v ČR
Podle údajů Eurobarometru pokládá 21 % Evropanů sólo rodičovství za příčinu chudoby; jde o sedmý nejčastěji jmenovaný důvod chudoby. Přitom podle statistik podíly neformálních partnerských svazků, rozvodů, rozchodů a dětí narozených mimo manželství v celé EU stále rostou. Domácnosti sólo rodičů s dětmi tvoří v současnosti v EU přes 15 %.

Jednotlivé země a oblasti EU se značně liší co do rozsahu a metod podpory rodičovství. Ve Skandinávii existuje velmi dobrá infrastruktura péče o děti, umožňující vysokou zaměstnanost rodičů malých dětí. Německo a Rakousko vydávají oproti srovnatelným zemím OECD nadprůměrné množství financí ve prospěch rodin, ale na rozdíl od Skandinávie jde většina (70 %) těchto výdajů na přímé poskytování přídavků a jen menší část (30 %) na zajišťování služeb státu.

V České republice žije podle statistik každé čtvrté dítě jen s jedním rodičem a životní úroveň takových rodin je oproti zbytku populace podstatně nižší. Chudobou a nízkou životní úrovní je ohroženo 40 % neúplných rodin s dětmi, příjmy zhruba poloviny z nich se pohybují pod hranicí 1,5 násobku životního minima. Výživné ani sociální dávky přitom zpravidla nepokryjí ani minimální potřeby neúplné rodiny. Proto je pracovní aktivita sólo rodičů životní nutností, přitom ale osamělí rodiče s malými dětmi dosti obtížně shánějí zaměstnání. Společnost APERIO provedla na přelomu let 2009 a 2010 průzkum mezi sólo rodiči, zaměřený na jejich problémy a potřeby v souvislosti s trhem práce. Výstupy průzkumu (podrobněji - viz příloha) mj. poukazují na to, že největší problémy mají sólo rodiče s nedostatkem finančně dostupných služeb péče o děti, s nemocností dětí a s malou nabídkou zaměstnání s flexibilní pracovní dobou, ev. prací z domova. APERIO zareagovalo na tyto potřeby poskytováním informací a kontaktů na dostupné hlídání nebo na portály s flexibilními nabídkami práce.

Projekt „Sólo rodiče a práce“
Projekt společnosti APERIO „Sólo rodiče a práce“ je zaměřený na návrat sólo rodičů do práce a na rozvíjení základních dovedností, které jim pomohou najít zaměstnání nebo začít samostatně podnikat.
APERIO nabízí dvě formy vzdělávání - webináře a semináře. Webináře jsou úplnou novinkou, šitou na míru potřebám sólo rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přijet na dvoudenní semináře do Prahy. Stačí jen připojení na internet a odkudkoliv lze sledovat on-line prezentace personalisty na téma "Jak se na vás dívá zaměstnavatel při přijímacím pohovoru", nebo "Právní minimum" a klást dotazy lektorům.

Dvoudenní semináře se konají v krásném prostředí Toulcova dvora v Praze 10 a ubytování, strava, hlídání dětí, výuka i pomůcky jsou účastnicím a účastníkům poskytnuty zcela zdarma. Sólo rodiče v nich obdrží  informace a rady od personalistů, právničky a psychologů,  vytvoří si profesionální životopis, motivační dopis a plán návratu do práce, nacvičí si pracovní pohovor, projdou sebeprožitkovým cvičením a získají další dovednosti. Semináře absolvovalo již 63 sólo rodičů a vesměs je hodnotí s nadšením. Vedle profesionální pomoci oceňují zejména zvýšení sebevědomí, získání odstupu od vlastní situace, setkání s ostatními rodiči i možnost věnovat se po celý víkend sami sobě.
"Semináře pro sólo rodiče znamenají mimo jiné také značnou psychickou podporu ve složité situaci, kdy nemají práci a vychovávají své děti bez partnera" vysvětluje manažerka projektu Halka Jaklová.

Více informací naleznete na webových stránkách:
www.aperio.cz , www.2010againstpoverty.eu , www.ey2010.cz

Reakce účastnic seminářů pro sólo rodiče:
„Ujasnila jsem si své zkušenosti a možnosti a našla sebe sama, co se týče práce, moc děkuji za péči o nás i naše děti...“
„Získala jsem mnoho rad, jak dál postupovat a velkou motivaci.“
„Vzhledem k nesnadné situaci na trhu práce je nutné se vzdělávat v tom, co zaměstnavatelé vyžadují.“
„Pomohlo mi to definovat si moje konkrétní schopnosti a ne to, co nemohu, ale naopak hrdě mohu nabídnout.“
„Uvědomila jsem si, že nejsem výjimkou, je nás víc a všechny toužíme po setkání, sdílení a podpoře.“
„Dalo mi to možnost propojení – urovnání osobní roviny s hledáním práce tak, aby hledání bylo úspěšné.“

Průzkum k problémům a potřebám sólo rodičů při vstupu nebo návratu na trh práce
Společnost APERIO zorganizovala na přelomu let 2009 a 2010 průzkum mezi 98 sólo rodiči.Jednalo se o nereprezentativní průzkum – formou webové ankety na www.aperio.cz, tedy mezi návštěvníky webových stránek APERIA. Bez výjimky reagovaly ženy ve věku od 20 do 44 let (nejvíce mezi 30 - 35 lety), všechny měly děti - nejčastěji jedno, někdy však i 3 až 4. Nejčastěji šlo o maminky s nejmenšími dětmi do tří let aktuálně na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Většina respondentek strávila s dětmi doma průměrně 4 roky, úroveň jejich vzdělání byla vzhledem k obecné populaci ČR nadprůměrná. Většina z nich aktuálně hledá nebo bude hledat práci.

Řada respondentek se nevracela či nevrací na své původní místo, a to z různých důvodů. Část z nich před mateřstvím nepracovala, ale u poloviny žen nastala nějaká překážka, která jim bránila či brání v návratu na stejné pracovní místo, například nemožnost akceptovat delší pracovní dobu, nemožnost dojíždět, nebo nedostatek služeb péče o děti.

Ženy v této životní situaci zásadně upřednostňují zaměstnání před podnikáním či příležitostným výdělkem, preferovaná je především fixní a klouzavá pracovní doba a dále práce z domova. Největší problémy tyto matky mají v oblasti skloubení pracovní činnosti a péče o děti, jak po časové, tak po organizační stránce, dále v nedostupnosti služeb péče o děti a v nemocnosti dětí.

Řešení své situace vidí sólo matky především v tom, aby zaměstnavatelé umožňovali práci na částečný úvazek, případně flexibilní pracovní dobu a zejména v případě nemocí dětí i pokud možno práci z domova. Děti by měly mít možnost navštěvovat školku, u níž je důležitá délka pracovní doby a opět dostupnost v místě bydliště.