“WEBINÁŘE“ semináře on-line – ideální forma vzdělávání pro rodiče

Webináře jsou inovativním stylem výuky, který je hojně využíván pro firemní školení, ale do povědomí veřejnosti se teprve dostává. APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství tuto metodu vzdělávání vyzkoušelo a vyhodnotilo ji jako ideální způsob vzdělávání pro rodiče. Nemusíte nikam chodit, ani si složitě zajišťovat hlídání dětí, stačí se připojit na internet z domova, mateřského centra nebo knihovny.

Webináře jsou inovativním stylem výuky, který je hojně využíván pro firemní školení, ale do povědomí veřejnosti se teprve dostává. 

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství tuto metodu vzdělávání vyzkoušelo a vyhodnotilo ji jako ideální způsob vzdělávání pro rodiče. Nemusíte nikam chodit, ani si složitě zajišťovat hlídání dětí, stačí se připojit na internet z domova, mateřského centra nebo knihovny.
Internet patří k vybavení pomalu každé domácnosti, ale ještě jsme si nezvykli ho doma plně využívat. Možná posloucháte internetové rádio, platíte účty přes internet, tak zkuste také webináře!

Tato moderní forma vzdělávání probíhá on-line (přes internet). To znamená, že se v určený čas připojíte k počítači, před sebou na obrazovce vidíte přednášejícího, zároveň sledujete jeho vizuální materiály k přednášce a máte k dispozici okénko pro chat (komunikaci pomocí krátkých zpráv) – ve kterém můžete klást dotazy lektorovi nebo reagovat na dotazy ostatních účastníků a účastnic. 
Poslechnete si přednášku a pak se zúčastníte diskuse, kde budete mít možnost se zeptat na všechno, co vás zajímá. Jen pozor, pokud váš počítač nemá reproduktory, nezapomeňte si sluchátka!
                              
V současné době pořádá společnost APERIO cyklus bezplatných “webinářů“ pro sólo rodiče, kteří  vstupují  nebo se vracejí na trh práce a  potřebují si doplnit znalosti a dovednosti důležité pro získání pracovního místa nebo zahájení samostatného podnikání.

Webináře s tématikou personalistiky a pracovního práva mohou využít sólo rodiče, kteří z nějakého důvodu nemohou přijet na dvoudenní bezplatné semináře pořádáné v Praze. Webinářů se mohou zúčastnit otcové i matky, kteří vychovávají své děti bez partnera a jsou bez stálého zaměstnaní nebo pravidelného příjmu z pracovní činnosti či podnikání.
Každý webinář trvá dvě hodiny, z toho půl hodiny je věnováno diskusi s lektorem. Maximální počet účastníků je dvacet.

První letošní webinář již proběhl v červnu a hodnocení účastnic a účastníků byla vesměs pozitivní.

„Dozvěděla jsem se, jak dobře napsat motivační dopis, upřesnění bodů v životopisu, čeho si zaměstnavatelé všímají, dle čeho si vybírají, důležité jsou i detaily, jako např. vhodně zvolená e-mailová adresa apod.“
„Webinář byl pro mě přínosný i tím, že je to pro mě nový způsob, jak být v kontaktu s lidmi a dozvědět se něco nového, na MD jsem dost odříznuta od okolního světa….“
atd.“

Na podzim 2010 proběhnou další dva webináře.

Ve středu 6.října 2010  20:00 – 22:00
Nenechte se napálit / Vaše práva při vstupu či návratu do práce.
Účastníci/ice se dozví více o právech rodičů při vstupu či návratu do práce, o výhodách a úskalích flexibilních pracovních úvazků, možnostech rekvalifikace či pravidlech zakládání vlastní živnosti.
Lektorka: JUDr. Jana Seemanová, specialistka na právní postavení rodičů na trhu práce, dlouhodobě působící ve webové právní poradně APERIA.

V pondělí 1.listopadu 2010 – 20:00-22:00
Přijímací pohovor do zaměstnání/ jak se na vás dívá zaměstnavatel?
Obsah - základy sebeprezentace, komunikace verbální a neverbální, tipy, jak se co nejlépe „prodat“ a jak se připravit na otázky, které při pohovoru pravděpodobně zazní.
Lektor: Ing. Vlastimil Jaroš - má dlouholetou zkušenost v oblasti vzdělávání a koučinku, působí jako konzultant ve společnosti Krauthammer a spolupracovník spol. APERIO.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství (www.aperio.cz) nabízí bezplatné semináře a webináře pro sólo rodiče v rámci projektu „Sólo rodiče a práce“, který je součástí aktivit Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách:

www.aperio.cz  , www.2010againstpoverty.eu , www.ey2010.cz