Zájem o služby denního centra pro lidi bez domova neklesá ani v létě

Středisko Naděje Praha-U Bulhara, v blízkosti Hlavního nádraží pod Severojižní magistrálou, poskytuje služby lidem bez domova již pátým rokem. Jde o denní centrum, v objektu je také ordinace praktického lékaře.

Cílem služeb střediska je, aby lidé bez domova získali základní informace a podporu při řešení jejich sociální situace. Pro naplnění tohoto cíle pracovníci střediska poskytují sociální a psychologické poradenství, stravu, hygienu, ošacení. Vedle toho zprostředkují ubytování v noclehárnách a azylových domech Naděje. Od začátku roku 2011 navštěvuje denně středisko v průměru 240 klientů. Zájem o nabízené služby neklesá ani s příchodem teplých dnů. V měsíci červnu navštěvovalo středisko dokonce více lidí než v lednu.

Z hlediska porozumění jevu bezdomovství sledujeme i počty lidí, kteří se poprvé obracejí na nízkoprahové centrum s žádostí o pomoc. Tito lidé jsou bezdomovstvím přímo ohroženi – často se právě nalézají na pomyslné „hraně bezdomovství“. Služby, které novým klientům středisko U Bulhara nabízí, přispívají k tomu, aby se v Praze nezvyšovaly počty bezdomovců. Statistiky dokládají, že na okolnosti, které přivádějí lidi do nepříznivé sociální situace spojené s bezdomovstvím, nemá roční období významný vliv. Pro lidi bez domova nebo lidi bezdomovectvím přímo ohrožené jsou služby střediska důležité nejen během zimy, ale i v letním období.

Pro odlehčení středu města je žádoucí zřízení nejméně dvou dalších denních center v jiných městských částech, zejména v místech, která lidé bez domova vyhledávají. Síť sociálních služeb rozprostřených po území hlavního města by značně prospěla jak veřejnosti, tak zejména samotným lidem bez domova. Je to model obvyklý v evropských metropolích.

www.nadeje.cz